Heeft u nog vragen?

+32 (0) 70 660 474

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Doel gebruiksvoorwaarden. Door aankoop van berekeningen verklaart de Gebruiker zich akkoord met deze gebruikersovereenkomst inzake het gebruik van www.ichecker.be. Deze overeenkomst  bindt Immochecker Bvba en de gebruiker inzake de promotie en het gebruik van www.ichecker.be

Artikel 2: Gebruiksrecht. Immochecker Bvba is de uitbater van de iChecker calculator. Immochecker Bvba verleent aan de Gebruiker een gebruiksrecht van haar online calculator. De calculator wordt op de website www.ichecker.be beschikbaar gesteld. De software is ontwikkeld voor Pc’s en tablet computers die compatibel zijn met de browsers Google Chrome 12.x of hoger, Internet Explorer 9.x of hoger en Apple Safari 5.x of hoger.

Artikel 3: Kosten voor gebruik. Er zijn voor de Gebruiker buiten de kostprijs van de berekeningen geen kosten verbonden aan het gebruik van www.ichecker.be . Alle kosten voor toegang tot het internet en het gebruik van een vaste of mobiele computer zijn voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker ontvangt na registratie een user-id en een paswoord per e-mail. Het paswoord kan door elke gebruiker ten allen tijde veranderd worden.

Artikel 4: Ondersteuning. Voor algemene vragen kan elke gebruiker van de Gebruiker terecht op het nummer 070/660 474. De software is bijzonder gebruiksvriendelijk en wijst zichzelf uit. Ondersteuning bij de Gebruiker ter plaatse is niet mogelijk.

Artikel 5: Modules van www.iChecker.be. De Gebruiker heeft mits betaling toegang tot de betalende modules van www.iChecker.be. Het tegoed dat de gebruiker aankoop is onbeperkt geldig in de tijd. Om de gratis rekenmodules te kunnen gebruiken moet de klant zich enkel identificeren.

Artikel 6: Prijzen. Een berekening kost € 9,95, € 18,95 of € 27,95. De prijs hangt af van de informatie die u kiest. Kijk bij "Informatie"voor meer uitleg. U betaalt voor 1 berekening, u betaalt voor meerdere berekeningen of u kiest voor een abonnement voor 1, 2, 3, 4, 6 of 12 maanden. Meerdere berekeningen tegelijkertijd aankopen is voordeliger. Een voorbeeld : bij aankoop van 24 berekeningen van de Premium calculator betaalt u €288.95. Omgerekend is dat €12,04 per berekening. Als u slechts 1 berekening aankoopt, betaalt u € 18,95 per Premium berekening.

Artikel 7: Kortingen. Kortingscodes vindt u bij partners of in de pers, bij artikels of reclame over www.ichecker.be. De korting wordt onmiddellijk verrekend bij de aankoop van uw berekeningen.

Artikel 8: Ondersteuning en vragen. Algemene informatie over de werking van www.ichecker.be vindt de gebruiker op de pagina "Vragen". Ook op Facebook pagina https://www.facebook.com/pages/I-checker-Nl/170961556331697 vindt de Gebruiker meer informatie.

Artikel 9: Klachten. De Gebruiker kan indien gewenst zich richten tot Immochecker via het telefoonnummer 070/660 474. Klachten kunnen nooit leiden tot de terugbetaling van de aangekochte berekeningen. De Gebruiker is immers zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde informatie en voor het eruit voortvloeiende resultaat van de berekeningen. Opmerkingen of aanvullingen vanwege de Gebruiker worden niet als klachten beschouwd en zijn bijgevolg geen geldige reden om terugbetaling van Immochecker te eisen.

Artikel 10: Betaling en aankoop berekeningen. Betaling van berekeningen kan met uw bankkaart, via uw kredietkaart, met Paypal of Pingping. Het is handig en goedkoper om in 1 keer meerdere berekeningen aan te kopen. Zo kunt u van één vastgoed meerdere berekeningen maken of kunt u meerdere goederen met elkaar vergelijken.

Artikel 11: Informatie. Immochecker Bvba houdt zich het recht voor om de informatie die door de gebruikers in www.ichecker.be  ingevoerd of gegenereerd wordt, te gebruiken voor de ontwikkeling en promotie van haar diensten.

Artikel 12: Duur overeenkomst Deze overeenkomst geldt voor zo lang dat de Gebruiker gekend is in het systeem www.ichecker.be .

Artikel 13: Nietigheid overeenkomst De nietigheid van één van de artikels van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat het geheel van gebruiksvoorwaarden nietig zou zijn.

Artikel 14: Rechtbanken Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.