Heeft u nog vragen?

+32 (0) 70 660 474

Huurindexatie

Bereken precies het bedrag waarmee de huurprijs verhoogd mag worden volgens de huurindexatie voor uw woning. Hou de volgende informatie bij de hand : jaar en maand van ondertekening van het contract en jaar en maand van inwerkingtreding van het contract.